Hagyományos locsolóvers

2012.03.26.

x

De mint a cserépnek Darabja elveszett, Kiegészítettem A hiányzó részeket. Gyászt öltött magára Az egész természet, Midőn Krisztus urunk A keresztfán vérzett. Jámbor tanítványai Zokogva siratták, Midőn a jó gyermek A jó édesanyát. A meghalt testet Keresztről levették, Gyócsba tekerték, Sziklába temették. A katonák, kik Jézust megfeszítették, A síró asszonyokat Vízzel szétkergették. Harmadnap múlva Megnyílt a sír szája, Kilépett belőle Az élet királya Ezzel mutatta meg, Lesz még feltámadás, Lesz még a síron túl Örökké valóság. Posta vagyok, posta, De régen siettem, Mózes seregéből Hozzátok érkeztem. Nem jöttem egy napra, Se nem egy órára, Engedelmet kérek A locsolkodásra.
vissza